Splošni pogoji nagradna igra 2017-08-09T11:10:16+00:00

Splošni pogoji sodelovanja
Veljajo za nagradne igre, ki jih organizira Hostel 24 d.o.o. in jih objavlja na svoji spletni strani (hostel24.si ) in družbenem omrežju Facebook.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradne igre je Hostel24 d.o.o. (v nadaljevanju organizator).
(2) Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svoji spletni strani in/ali v časopisu in/ali na Facebook strani, kakor je določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.
(3) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.
POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
(2) K nagradni igri lahko pristopijo obiskovalci spletne strani, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene Facebook strani oziroma vse osebe, ki so na tej Facebook strani kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.
(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Hostel 24 d.o.o. ne zaračunava.
(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
• strošek dostopa do interneta;
• strošek prenosa podatkov z interneta.
(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Hostel 24 d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.
ŽREB IN PREVZEM NAGRAD
3. člen
(1) Žreb nagrad poteka na sedežu Hostel 24 d.o.o., Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana
(2) Žreb nagrad ni javen.
(3) Rezultati žreba se objavijo na Facebook strani, spletni strani ali v časopisu, odvisno od tega, kje je nagradna igra potekala.
(4) O načinu prevzema nagrade se nagrajenec dogovarja z organizatorjem oz. soorganizatorjem nagradne igre.
(5) Nagrajenec mora v roku 10 delovnih dni po prejetem obvestilu o nagradi na naslov organizatorja oz. soorganizatorja poslati sledeče osebne podatke: ime in priimek in naslov (kraj, hišna številka, pošta in poštna številka), če organizator s temi podatki še ne razpolaga. Tako nagrajenec dodatno potrdi strinjanje s predmetnimi pravili in pogoji te nagradne igre. Navedena določba smiselno velja tudi za zakonitega zastopnika mladoletne osebe, ob upoštevanju pogojev iz 2. člena teh pravil in pogojev sodelovanja. Nagrajenec lahko podatke sporoči tudi preko elektronskega naslova hostel24lj@gmail.com ali preko Facebook strani.
(7) V primeru, da nagrajenec oz. zakoniti zastopnik v roku 30 dni od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje.
(8) S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja, da bo Hostel 24 d.o.o. osebne podatke uporabljal za namene, povezane z obveščanjem in sodelovanjem.